Kontakt

Vår historia

Idag driver Svenska Fönster en liten modern fönsterfabrik i Lingbo där vi förenar gammal hantverkstradition med modern teknologi och fönsterproduktion. Här arbetar 30 mångkunniga hantverkare med att tillverka Lingbo Kulturfönster. Men allt började redan 1894 när Finnés Snickerifabrik etablerades i Lingbo.

Finnés Snickerifabrik drev ett sågverk, hyvleri och snickerifabrik och startade i slutet av 1950-talet också en yrkesskola. Sedan dess har ägarna och verksamheten varierat fram till 1992 när Lingbo Snickeri bildades. Svenska Fönster beställde till en början kulturfönster av Lingbo Snickeri, men tog över verksamheten 2007.

Lingbo historia - händer som jobbar med fönster

Hantverk från igår, teknologi från idag

Idag är fabriken i Lingbo specialiserad på kulturfönster. Fönster som binder familjer samman generation efter generation. Vi använder gamla hantverkstraditioner och modern teknologi för att göra fönster som för kulturarvet vidare. Den stora skillnaden jämfört med förr är att fabriken i Lingbo är modernt utrustad med 2000-talets teknologi jämte traditionellt hantverkskunnande. Processerna är desamma men maskinparken byts ut allt eftersom för att ytterligare höja effektiviteten och kvaliteten. På så sätt får vi ännu mer tid över till hantverket.

Lingbo historia - hängande fönster

Gediget hantverk att vara stolt över

Fabriken i Lingbo är en bandyplan stor och en miniatyr av fönsterfabriken i Edsbyn där Svenska Fönster tillverkar alla sina andra fönstermodeller. Att göra fönster är ett hantverk som tar lång tid att lära sig. På fabriken i Lingbo arbetar 30 personer med gedigen kunskap om gammal hantverkstradition och modern fönsterproduktion. Traditionerna, kunskaperna och stoltheten förs vidare från generation till generation av hantverkare.


Lingbo Kulturfönster ingår i Svenska Fönster AB som är en av Sveriges ledande och mest miljövänliga fönstertillverkare. Svenska Fönster AB tillverkar även SP Fönster och Traryd Fönster.