Garanti

Lingbo Kulturfönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Tack vare detta kan vi lämna en generös garanti.

Våra garantier gäller från leveransdagen och förutsätter fackmässig montering samt ett fullgott underhåll.

• 2 års funktionsgaranti, avseende utförande av träarbete, målning, funktion och beslag.
• 10 års garanti, mot kondens i isolerglas.
• 10 års garanti, på kittets vidhäftning mot glaset.
• 5 års garanti, mot röta i trädetaljer (gäller från fabrik ytbehandlade produkter)

Garantin gäller under förutsättning att lagring, montering och underhåll gjorts enligt gällande föreskrifter (garantin gäller inte för fönsterfunktionen där montering av fönster/dörr är gjord med skum).

Garantin gäller inte heller för transportskador, dessa ska anmälas omgående enligt ABM 07.

Övrig glasgaranti gäller enligt riktlinjer från Svensk Planglasförening, www.svenksplanglas.se

Garantivillkor

  • Felanmälan hanteras i enlighet med ABM07.
  • Garantin täcker reparation alternativt, vid behov, ny produkt samt vad som i branschen anses vara normala kostnader för fönstermontage.
  • För att garantin ska kunna göras gällande krävs att produkten är monterad i Sverige enligt medföljande monteringsanvisning samt underhållen enligt medföljande skötselanvisning och att giltigt kvitto kan uppvisas från inköpsstället. Garantin gäller även för de följdkostnader som kan uppstå genom fel på produkten, dock till ett maxbelopp på 15% av försäljningsvärdet. Följdkostnader för produkter med en försvårande inbyggnad täcks dock inte av garantin.

Övrig glasgaranti, gäller enligt riktlinjer från Svensk Planglasförening

Ytterdörrar
Utåtgående fönster 2+1
Utåtgående fönsterdörr 2+1
Inåtgående fönster 2+1
Inåtgående fönsterdörr 2+1
Karmfast fönster 3-glas
Produkter
Meny
Kontakt
searchphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram