Montera fönster

När du väl har köpt nya fönster så är det dags att montera dem också, oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en yrkesman kan det vara bra att veta vad hur det går till.

Det här behöver du

  1. Klossar
  2. Kilar
  3. Vattenpass
  4. Karmhylsa*
  5. Hammare
  6. Drev
  7. Skruvdragare

* Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

Så här monterar du dina nya fönster

1. Kontrollera först att väggöppningen är ca 15-30 mm större än fönstret. Vi rekommenderar att fönstret placeras så nära väggens varma del, d.v.s. så nära insidan som möjligt. En spalt mellan eventuellt element och fönsterbräda rekommenderas. Sidohängda fönster måste monteras med en stabil förankring, gångjärnssidan ska alltid monteras in mot väggkonstruktionen/väggregeln.

2. Lyft ur bågen ur karmen. Fixera två stödklossar (i öppningens över- och undersida) och två bärklossar nedtill, max 50 mm från väggöppningens sidor. Justera klossarna med vattenpass. Kom ihåg att klossa under lodräta poster.

3. Placera karmen på klossarna. Använd ett vattenpass för att kontrollera att fönstret är i våg. Kila karmen i hörnen, från in- och utsidan. Se till att kilarna inte täcker de förborrade karmskruvhålen som är till för infästning med justerbar karminfästning. Slå inte i kilarna för hårt så att karmens sidor buktar inåt.

4. Väg av karmen med vattenpass. Glöm inte att kontrollera att karmen är i lod och varken lutar inåt eller utåt.

5. Fäst karmen i de övre och nedre förborrade hålen.

6. Ta bort kilarna vid karmens sidostycken, men lämna kvar klossarna under karmens bottenstycke. Väg av med vattenpasset igen. Justera vid behov och montera resten av karminfästningarna i sidorna.

7. Kontrollera att öppningsmåttet upptill, på mitten och nertill är lika. Häng på fönsterbågen och kontrollera att den går lätt att öppna och stänga. Justera karminfästningen om det behövs. Kontrollera att springan mellan karm och båge upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan.

8. Dreva mellanrummet mellan fönsterkarmen och väggen. Packa inte för hårt för då kan karmen bågna. När drevmaterialet är på plats täcker du med en bottningslist på insidan. Lägg sedan en luft- och diffusionstät mjuk fog ovanpå bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara vindtät men inte diffusionstät, den ska ”andas”. Använd drevningsmaterial som tillåter efterjustering. Används fogskum ska det vara av sådan kvalitet att efterjustering tillåts. Funktionsproblem som uppstått där fogskum som inte tillåter efterjusteringar använts, regleras inte av tillverkaren.

OBS!

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På fönsterdörrar monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen. På överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de yttre gångjärnen.

Produkter
Meny
Kontakt
searchphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram