Montera altandörr

Montera altandörr

När du väl har köpt ny altandörr så är det dags att montera den också, oavsett om du gör jobbet själv eller anlitar en yrkesman kan det vara bra att veta vad hur det går till.

Det här behöver du

  1. Klossar
  2. Kilar
  3. Vattenpass
  4. Karmhylsa*
  5. Hammare
  6. Drev
  7. Skruvdragare

* Karmhylsor ska förmonteras innan karmen lyfts in.

Så här monterar du din nya altandörr

1. Karmen ska placeras på klossar av hårt och fuktbeständigt material. Klossarna bör vara kortare än karmbredden och placeras i mitten under karmhöjderna. Kontrollera att tröskeln ligger i våg.

2. Kila fast karmen så att gångjärnssidan inte kan röra sig i höjdled.

3. Justera karmen så att karmsidorna är lodräta, både mot vägg- och rumssidan.

4. Skruva ut de förmonterade karmhylsorna mot vägg. OBS! Karmhylsan får ej dras så hårt att karmen böjer sig.

5. Kontrollera så att karmen sitter i lod, och ej lutar in eller ut. Justera vid behov.

6. Montera fästskruvarna.

7. Häng in dörrbladet, justera karmen med hylsorna vid behov.

8. Kontrollera att springan mellan karm och dörrblad upptill är mindre på lås- än på gångjärnssidan.

OBS!

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida justeringsbehov. På fönsterdörrar monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen. På överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de yttre gångjärnen.

Produkter
Meny
Kontakt
searchphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram