Monterings- och underhållsinstruktion

Redan medan du väntar på att vi tillverkar dina nya fönster kan du förbereda dig för monteringen genom att läsa tipsen här. Ta god tid på dig och för att göra rätt från början. Observera att sidohängda fönster och dörrar som monteras bredvid varandra ska fästas i väggkonstruktion eller regel för bästa stabilitet.

Detaljerade monteringsanvisningar finns tillgänglig nederst på denna sida. Läs och följ dem noggrant.

Så snart du får dina nya fönster levererade, kontrollera noga att de inte har skadats i frakten. Skulle du upptäckta skador ska du ange det på fraktsedeln och lämna till chauffören på en gång. Kontakta sedan din återförsäljare.

Underhåll för lång livslängd

Ett fönsters livslängd är givetvis alltid beroende av skötsel och underhåll, men Lingbo Kulturfönster har de bästa förutsättningarna för ett långt och friskt liv tack vare det fina virket och den hantverksmässiga tillverkningen. Fönstren är även behandlade med rötskydd.

Ta för vana att rengöra tätningslister och smörj gångjärn och spanjoletter en gång per år.

Efter några år kan fönstren behöva målas om. Hur många år beror på husets läge och hur utsatt fönstret är för slitande väderförhållanden. Ta för vana att inspektera dina fönster en gång per år så ser du när det är dags.

När du målar, tänk på att:

  • Måla inte över tätningslister och tätningsband. Skadas de kan du råka ut för fönsterdrag och imma på fönstren.
  • Måla inte heller beslag, med gångjärn som enda undantag. Kontrollmärken ska du inte heller måla över.

Kondens

Eventuell kondens mellan bågarna på kopplade fönster

Kondens uppstår när en yta har lägre temperatur än den omgivande luftens daggpunkt. Om rumsluften kan passera ut via små otätheter runt bågen och komma ut mellan bågarna på ett kopplat fönster och där möta det kallare yttre glasets insida, kan kondens uppstå. Normalt är spalten mellan bågarna ventilerad, vilket normalt räcker för att kondens inte skall uppstå. Men om det är ett övertryck i rummet pressas mer av rumsluften ut och ventilationen mellan bågarna i spalten räcker inte alltid till, vilket kan resultera i att kondens kan bildas på det yttre glaset.

Otätheter som kan orsaka luftläckage vid övertryck, är om komprimeringen av tätningslisten, mellan båge och karm är otillräcklig, om tätningslisten är skadad eller hålet vid genomföringen för persiennsnöret och reglerstången eller spaltventilens urfräsning. Att öka frånluften via ventilationen och skapa ett litet undertryck i rummet, minskar risken för kondens mellan bågarna. Översta våningen kan vara extra känslig, eftersom värmen stiger i huset och kan ge en obalans i trycket på de övre planen. I ett hus med självdrags-ventilation är det oftast övertryck på de övre våningarna Vid vindutsatta dagar skapas ett övertryck på utsidan av den vindutsatta sidan och ett utvändigt undertryck på husets lä-sida. Detta kan medföra att fuktig rumsluft pressas ut via fönstrets små otätheter på läsidan trots att ventilationen är reglerad för att skapa ett undertryck i huset.

Produkter
Meny
Kontakt
searchphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram