Monterings- och underhållsinstruktion

Redan medan du väntar på att vi tillverkar dina nya fönster kan du förbereda dig för monteringen genom att läsa tipsen här. Ta god tid på dig och för att göra rätt från början. Observera att sidohängda fönster och dörrar som monteras bredvid varandra ska fästas i väggkonstruktion eller regel för bästa stabilitet.

Detaljerade monteringsanvisningar finns tillgänglig nederst på denna sida. Läs och följ dem noggrant.

Så snart du får dina nya fönster levererade, kontrollera noga att de inte har skadats i frakten. Skulle du upptäckta skador ska du ange det på fraktsedeln och lämna till chauffören på en gång. Kontakta sedan din återförsäljare.

Underhåll för lång livslängd

Ett fönsters livslängd är givetvis alltid beroende av skötsel och underhåll, men Lingbo Kulturfönster har de bästa förutsättningarna för ett långt och friskt liv tack vare det fina virket och den hantverksmässiga tillverkningen. Fönstren är även behandlade med rötskydd.

Ta för vana att rengöra tätningslister och smörj gångjärn och spanjoletter en gång per år.

Efter några år kan fönstren behöva målas om. Hur många år beror på husets läge och hur utsatt fönstret är för slitande väderförhållanden. Ta för vana att inspektera dina fönster en gång per år så ser du när det är dags.

När du målar, tänk på att:

  • Måla inte över tätningslister och tätningsband. Skadas de kan du råka ut för fönsterdrag och imma på fönstren.
  • Måla inte heller beslag, med gångjärn som enda undantag. Kontrollmärken ska du inte heller måla över.

Produkter
Meny
Kontakt
searchphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram