Kontakt

Garanti

Lingbo Kulturfönster tillverkar genuina kvalitetsprodukter. Vi utgår från de bästa råvarorna och tillämpar de högsta kvalitetskriterierna i tillverkningsprocessen. Resultatet är fönster och dörrar i en klass för sig – produkter att leva med i generationer. Tack vare detta kan vi lämna en generös garanti.

Garantiåtagande
Lingbo Kulturfönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av nedan stående garanti. Härutöver tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande regelverk*.

Garantiförutsättningar
För att nedanstående garantiåtagande ska uppfyllas förutsättes att den av Lingbo Kulturfönster utfärdade monterings- och skötselanvisningen noggrant efterföljs. Lingbo Kulturfönster ersätter inte skada som uppkommit på grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som inte initierats av Lingbo Kulturfönster. Kontrollmärket får ej avlägsnas eller målas över.

Produktgaranti
Lingbo Kulturfönster lämnar följande garantier på fönster och fönsterdörrar med isolerglasruta:

10 års garanti
• På fönstret/fönsterdörrens funktion
• Mot kondens mellan glasrutor
• Mot rötskador i virket, vid ytbehandlade produkter från fabrik

Vi tar vårt ansvar
Vi på Lingo Kulturfönster tar vårt ansvar för miljön, inte bara för oss själva, utan också för kommande generationer. Miljöaspekterna är därmed en mycket viktig variabel i vår tillverkningsprocess.
Mest stolta är vi över att hela vårt ytbehandlingssystem idag är vattenburet, vilket innebär att inga lösningsmedel används i vår produktion av fönster. Allt för att även nästa generation ska ha det så bra som möjligt – både inom- och utomhus.

*Vår försäljning till återförsäljare regleras i nuläget av ABM.